+84.243.765.5121

10:00 AM - 4:00 PM

THÔNG BÁO

Thông báo Kế hoạch đào tạo học kỳ I cho sinh viên Cao đẳng khóa 24

Thông báo Kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên Cao đẳng khóa 24

Chi tiết

Thông báo kế hoạch và tổ chức học tập học kỳ I cho sinh viên đại học liên thông khóa 17

Thông báo kế hoạch và tổ chức học tập học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên đại học liên thông khóa 17

Chi tiết

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo về việc cấp bằng tốt nghiệp năm 2021

Chi tiết

Tổ chức thực tập doanh nghiệp và làm đồ án/KLTN đại học liên thông K14

Tổ chức thực tập doanh nghiệp và làm đồ án/KLTN đại học liên thông Cao đẳng - Đại học khóa 14 nhập học đợt 2

Chi tiết

Tổ chức học kỳ phụ năm học 2020-2021 cho sinh viên CĐ K19, 20 và SV CĐ khóa cũ

Tổ chức học kỳ phụ năm học 2020-2021 cho sinh viên CĐ K19,20 và sinh viên khóa cũ để cải thiện kết quả học tập

Chi tiết

KẾ HOẠCH PHÁT BẰNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP THÁNG 7 NĂM 2020

Kế hoạch phát bằng cho sinh viên đại học tốt nghiệp tháng 7 năm 2020

Chi tiết

KẾ HOẠCH PHÁT BẰNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC K11 TỐT NGHIỆP THÁNG 6 NĂM 2020

kế hoạch phát bằng cho sinh viên đại học k11 tốt nghiệp tháng 6 năm 2020

Chi tiết

KẾ HOẠCH PHÁT BẰNG CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG TỐT NGHIỆP THÁNG 6 NĂM 2020

Kế hoạch phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng khóa 16, 17, 18 tốt nghiệp tháng 6 năm 2020

Chi tiết